HOTLINE: 0908110586

VEX IQ Upgrade Kit ( VEX IQ Education to Competition Kit )

1 Đánh giá
8.260.000đ 8.000.000đ -3%

VEX Robotics
VEX_IQ_UPGRADE_KIT

ATWO phân phối VEX Robotics chính hãng tại Việt Nam.

VEX IQ Upgrade Kit ( VEX IQ Education to Competition Kit ) ( SKU #228-7597). Bộ công cụ này chứa tất cả các bộ phận cần thiết để nâng cấp Bộ VEX IQ Education Kit (2nd generation) lên thành Bộ VEX IQ Competition Kit (2nd generation)


Còn hàng
1

VEX IQ Upgrade Kit

VEX IQ Upgrade Kit ( VEX IQ Education to Competition Kit )

Bộ công cụ này chứa tất cả các bộ phận cần thiết để nâng cấp Bộ VEX IQ Education Kit (2nd generation) lên thành Bộ VEX IQ Competition Kit (2nd generation)

 

VEX IQ Upgrade Kit

VEX IQ Upgrade Kit

+

VEX IQ Education Kit

VEX IQ Education Kit

=

VEX IQ Competition Kit

VEX IQ Competition Kit

 

Các linh kiện sa bàn VEX IQ có thể trang bị thêm cho sản phẩm VEX IQ :

VEX IQ field wall

VEX IQ field wall - linh kiện sa bàn của VEX IQ Education Kit

ATWO nhập khẩu VEX IQ chính hãng tại Việt Nam

VEX IQ field tile

VEX IQ field tile - linh kiện sa bàn của VEX IQ Education Kit

ATWO kinh doanh VEX IQ chính hãng tại Việt Nam

VEX IQ Competition Field Perimeter & Tiles

VEX IQ Competition Field Perimeter & Tiles

VIQC Slapshot Full Field Element & Game Element Kit

VIQC Slapshot Full Field Element & Game Element Kit

 

VEX PD+

VEX PD+ Nền tảng học tập VEX IQ theo chuẩn Giáo Dục STEM

ATWO cung cấp VEX Robotics chính hãng tại Việt Nam

Sản phẩm liên quan