HOTLINE: 0908110586

Cảm biến vị trí Gefran (Gefran position sensor)

Công ty TNHH ATWO - nhà phân phối Gefran ở Việt Nam - đại lý Gefran
Chuyên nhập khẩu và phân phối các dòng sản phẩm Cảm biến vị trí Gefran (Gefran position sensor)

Bộ chuyển đổi vị trí tuyến tính và phát hiện góc vị trí của các bộ phận cơ khí trong chuyển động. Gefran sản xuất một loạt các mô hình đa dạng và độc đáo, sử dụng các công nghệ mới và hợp nhất, bao gồm công nghệ chiết áp, hạn chế từ tính, hiệu ứng Hall, MEMS và kéo từ tính.

1. Potentiometers

potentiometers gefran LT

LT
with shaft

potentiometers gefran PC

PC
with cylindrical case

potentiometers gefran PK

PK
Rodless

potentiometers gefran PA1

PA1
with shaft

potentiometers gefran PY1

PY1

Touch version

potentiometers gefran PY2

PY2
Touch version with ball tip

potentiometers gefran PY3

PY3

Touch version with bearing tip

potentiometers gefran PZ12

PZ12

1/2" cylindrical housing

potentiometers gefran PZ34

PZ34
3/4 cylindrical housing

potentiometers gefran LT67

LT67
With shaft - IP67

potentiometers gefran PC67

PC67
with cylindrical case - IP67

potentiometers gefran PZ67-S

PZ67-S

with brackets - IP67

potentiometers gefran PZ67-A

PZ67-A
with seft-aligning joints - IP67

potentiometers gefran PME

PME

Pneumatic cylinders

potentiometers gefran PMA

PMA

with self-aligning joints

potentiometers gefran PMI

PMI

Patented - Oledynamic cylinders

potentiometers gefran PMI-SL

PMI-SL

Diameter 12.7mm - Oledynamic cylinders

potentiometers gefran PMI-SLE

PMI-SLE

Analog output - Oledynamic cylinders

potentiometers gefran IC

IC

Oledynamic cylinders

potentiometers gefran PS

PS

Rotary servo mounted

potentiometers gefran PR65

PR65

Sealed industrial version

potentiometers gefran EG01-EG02

EG01_EG02

Pulse rotation encoders

potentiometers gefran EG03

EG03

Tachometer

potentiometers gefran PCIR 101-102

PCIR 101_102

Signal conditioner for linear transducers

potentiometers gefran PCIR

PCIR

Signal conditioner for linear or rotary transducers

2. Magnetostrictives

magnetostrictives gefran WPG-A

WPG-A

General Contactless - Magnetostrictive - Aluminum LowProfile - Analogues Outputs

magnetostrictives gefran WPP-A

WPP-A

Plus Contactless - Magnetostrictive - Aluminum Profile - Analogues Outputs

magnetostrictives gefran WPA-A

WPA-A

Advanced Contactless - Magnetostrictive - Aluminum Profile - Analogues Outputs

magnetostrictives gefran WPP-S

WPP-S

Plus Contactless - Magnetostrictive - Aluminum Profile - SSI Digital Output

magnetostrictives gefran WPA-S

WPA-S

Advanced Contactless - Magnetostrictive - Aluminum Profile - SSI Digital Outputs

magnetostrictives gefran MK4-C

MK4-C

ONDA Contactless - Magnetostrictive - Aluminum Profile - CAN Open Output

magnetostrictives gefran MK4-P

MK4-P

ONDA Contactless - Magnetostrictive - Aluminum Profile - PROFIBUS Output

magnetostrictives gefran WPA-F

WPA-F

Contactless magnetostrictive - HYPERWAVE technology - Profinet Output

magnetostrictives gefran WPL-A

WPL-A

Contactless - Magnetostrictive - Aluminum Profile - IO-Link Digital Output 

magnetostrictives gefran WRG-A

WRG-A

General Contactless - Magnetostrictive - ROD AISI 316 - Thread - Analogues Outputs

magnetostrictives gefran WRP-A

WRP-A

Plus Contactless - Magnetostrictive - ROD Thread AISI 316 - Analogues Outputs

magnetostrictives gefran WRA-A

WRA-A

Advanced Contactless - Magnetostrictive - ROD Thread AISI 316 - Analogues Outputs

magnetostrictives gefran WRP-S

WRP-S

Plus Contactless - Magnetostrictive - ROD Thread AISI 316 - SSI Digital Output

magnetostrictives gefran WRA-S

WRA-S

Advanced Contactless - Magnetostrictive - ROD Thread AISI 316 - SSI digital output

magnetostrictives gefran IK4-C

IK4-C

ONDA Contactless - Magnetostrictive - ROD Thread AISI 316 - CAN Open Output

magnetostrictives gefran IK4-P

IK4-P

ONDA Contactless - Magnetostrictive - ROD Thread AISI 316 - PROFIBUS Output

magnetostrictives gefran WRA-F

WRA-F

Contactless magnetostrictive - HYPERWAVE technology - Profinet Output

magnetostrictives gefran RK-2

RK-2

Compact Contactless - Magnetostrictive - ROD Flange AISI 316 - Analogues Outputs

magnetostrictives gefran RK-4

RK-4

Compact Contactless - Magnetostrictive - ROD Thread AISI 316 - Analogues Outputs

magnetostrictives gefran RK-5

RK-5

MH Contactless - Magnetostrictive - ROD Flange AISI 316 - Analogues Outputs

magnetostrictives gefran RK-5 C

RK-5 C

MH Contactless - Magnetostrictive - ROD Flange AISI 316 - CANopen Outputs

magnetostrictives gefran IK4 RK2 RK4 ACCESSORIES

IK4 - RK2 - RK4

Accessories on request

magnetostrictives gefran RK5 ACCESSORIES

RK-5

Accessories on request

3. Rotary

Rotary gefran GRA

GRA
Hall-effect single-turn rotary sensor with shaft

Rotary gefran GRN

GRN

Hall-effect single-turn rotary sensor without shaft

4. Inclinometers

inclinometers gefran GIB

GIB

Single/dual axis entry level tilt sensor (XY/360°)

inclinometers gefran GIG

GIG

General single/dual axis inclinometer (XY/360°)

inclinometers gefran GIT

GIT

Top single/dual axis inclinometer (XY/360°)

5. Linear by wire

linear by wire gefran GSH

GSH

Wire position transducer (hall effect)

linear by wire gefran GSF

GSF

Wire position transducer (wire potentiometer)