HOTLINE: 0908110586

Cảm biến nhiệt độ Gefran (Gefran Temperature Sensor)

Công ty TNHH ATWO - nhà phân phối Gefran ở Việt Nam - đại lý Gefran
Chuyên nhập khẩu và phân phối các dòng sản phẩm Cảm biến nhiệt độ Gefran (Gefran Temperature Sensor)

Cảm biến nhiệt độ phải ảnh hưởng ít nhất có thể đến các giá trị được đọc và Gefran, trong nhiều loại cặp nhiệt điện và điện trở nhiệt, đáp ứng các nhu cầu đo lường theo yêu cầu của các lĩnh vực công nghiệp khác nhau.

1. Thermocouples

 

 

2. Resistance Thermometers