HOTLINE: 0908110586

Cảm biến áp suất Gefran (Gefran Pressure Sensor)

Công ty TNHH ATWO - nhà phân phối Gefran ở Việt Nam - đại lý Gefran
Chuyên nhập khẩu và phân phối các dòng sản phẩm Cảm biến áp suất Gefran (Gefran Pressure Sensor)

Bộ chuyển đổi và truyền áp suất công nghiệp của Gefran đo áp suất của chất lỏng (lỏng hoặc khí) trong các ứng dụng yêu cầu. Đặc biệt, đầu dò áp suất Melt dành riêng cho các ứng dụng liên quan đến nhiệt độ quá trình cao lên đến 540 ° C.

1. Industrial

pressure sensor industrial gefran KS

KS

Compact size SIL2 Volt or mA outputs

pressure sensor industrial gefran TK

TK

General purpose Volt or mA output

pressure sensor industrial gefran TKDA

TKDA

General purpose Digital Autozero Volt or mA output

pressure sensor industrial gefran KH

KH

Compact size SIL2 Mobile Hydraulic Volt or mA outputs

pressure sensor industrial gefran KHC

KHC

Compact Size Mobile Hydraulic digital CanOpen output

pressure sensor industrial gefran KX

KX

Intrinsically safe PESO/ATEX/SIL2/PAC/EAC mA output

pressure sensor industrial gefran TSA

TSA

Low pressure Relative and Absolute Volt or mA ouputs

pressure sensor industrial gefran TPH

TPH

High pressure > 1000bar mV/V output

pressure sensor industrial gefran TPHADA

TPHADA

High pressure > 1000bar Digital Autozero Volt or mA output

pressure sensor industrial gefran TPF

TPF

Flush Diaphragm Miniaturized diaphragm mV/V output

pressure sensor industrial gefran TPFADA

TPFADA

Flush Diaphragm Miniaturized diaphragm Volt or mA output

pressure sensor industrial gefran TPFAS

TPFAS

Flush Diaphragm Miniaturized diaphragm Volt or mA output

pressure sensor industrial gefran TPS

TPS

High accuracy mv/V output

pressure sensor industrial gefran TPSA

TPSA

High accuracy Volt or mA output

pressure sensor industrial gefran TPSADA

TPSADA

High accuracy Digital Autozero Volt or mA output

pressure sensor industrial gefran TPD-1001

TDP-1001

Local Plug-in Alarms limit display

 

2. Melt - High Temperature

ME SIL2

Mercury Filled - Output 4...20mA - SIL2

M7 SIL2

Mercury Filled - Voltage Output - SIL2

KE SIL2

NAK Sodium Potassium - Output 4...20mA - SIL2

K7 SIL2

NAK Sodium Potassium - Voltage Output - SIL2

WE SIL2

Diathermic Oil Filled - Output 4...20mA - SIL2

W7 SIL2

Diathermic Oil Filled - Tension Output - SIL2
K3
NAK - Sodium Potassium - mV/V Output
CMI
CANOpen module interface for non-amplified transducers
ILI
IMPACT Fluid Free - IO-Link digital Output - SIL2 - PLd
ILK
NAK - Sodium Potassium - IO-Link Digital Output - SIL2 - PLd

ILW

Diathermic Oil - IO-Link Digital Output - SIL2 - PLd

ILM

Mercury Filled - IO-Link Digital Output - SIL2 - PLd
HIX
IMPACT fluid free - HART - ATEX - IECEx - EAC - PAC - SIL2 - PLd - KCs - Nepsi Ex - PESO
HMX
Mercury Filled - HART - ATEX - IECEx - EAC - PAC - SIL2 - PLd - KCs - Nepsi Ex - PESO
HWX
Diathermic OIL FDA - HART – ATEX - IECEx - EAC - PAC - SIL2 - PLd - KCs - Nepsi Ex - PESO
HWX4
Diathermic OIL FDA flanged - HART - ATEX - SIL2 - PLd
HIE
IMPACT fluid free - HART - SIL2 - PLd
HME
Mercury Filled - HART - SIL2 - PLd
HWE
Diathermic OIL FDA - HART - SIL2 - PLd
HMX4
Mercury Filled flanged - HART - ATEX - SIL2 - PLd
HWF
Oil Filled - HART – FM
HMF
Mercury Filled - HART – FM
HKE
NAK – Sodium Potassium - HART - SIL2 - PLd
WE
Diathermic OIL FDA - Output 4…20mA
ME
Mercury Filled - Output 4…20mA
IE PLc
IMPACT Fluid free - Output 4…20mA
KE
NAK – Sodium Potassium - Output 4…20Ma
KE PLc
NAK – Sodium Potassium - Output 4…20mA - PLc
WE PLc
Diathermic OIL FDA - Output 4…20mA - PLc
ME PLc
Mercury Filled - Output 4…20mA - PLc
IX
IMPACT Fluid Free - 4...20mA Output - ATEX
KF
Mounting hole drilling kit
WX
Diathermic Oil FDA - 4...20mA Output - ATEX
MX
Mercury Filled - 4...20mA Output - ATEX
IN
IMPACT Fluid Free - Voltage output
KN
NAK - Sodium Potassium - Voltage Output
WN
Diathermic Oil FDA - Voltage Output
MN
Mercury Filled - Voltage Output
I7 PLc
IMPACT Fluid Free - Voltage Output - PLc
K7 PLc
NAK - Sodium Potassium - Voltage Output - PLc
W7 PLc
Diathermic Oil FDA - Voltage output - PLc
M7 PLc
Mercury Filled - Voltage Output - PLc
I3
IMPACT Fluid Free - mV/V Output
M3
Mercury Filled - mV/V Output
W3
Diathermic Oil FDA - mV/V Output
MX4
Mercury Filled - 4...20mA Output - ATEX
CT
Mounting hole cleaning kit
KD
DP404 CAN OPEN digital output
WD
DP404 CAN OPEN digital output
MD
DP404 CAN OPEN digital output
Extension cables
(6-pin / 8-pin)
W6
Diathermic Oil FDA - Digital gauge - Retransmission 4...20mA Output
M6
Mercury Filled - Digital gauge - Retransmission 4...20mA Output
TS3
3.3 mV/V transducer simulator
GRD
Rupture disks
M5
Mercury Filled - Mechanical gauge
W0
Diatherimic Oil FDA - Pressure control set (1/4 DIN)
W7
Diathermic Oil FDA - Pressure monitoring set (1/8 DIN)
W8
Diathermic Oil FDA - Pressure monitoring set (1/4 DIN)
W9
Diathermic Oil FDA - Pressure monitoring set (1/4 DIN)
M0
Mercury Filled - Pressure control set (1/4 DIN)
M7
Mercury Filled - Pressure monitoring set (1/8 DIN)
M8
Mercury Filled - Pressure monitoring set (1/4 DIN)
M9
Mercury Filled - Pressure and temperature monitoring set (1/4 DIN)