HOTLINE: 0908110586

Bộ điều khiển Gefran và chỉ báo (Gefran Controllers and Indicator)

Công ty TNHH ATWO - nhà phân phối Gefran ở Việt Nam - đại lý Gefran
Chuyên nhập khẩu và phân phối các dòng sản phẩm Bộ điều khiển Gefran và chỉ báo (Gefran Controllers and Indicator)

Phạm vi điều khiển nhiệt độ và quy trình của Gefran đảm bảo các giải pháp dễ dàng và chính xác cho các ứng dụng yêu cầu vòng điều khiển PID đơn và nhiều vòng. Hơn nữa, phạm vi của các chỉ số với ngưỡng báo động cung cấp một cái nhìn chính xác và rõ ràng về các biến quá trình chính.

1. Controllers and Programmers

 

 

2. Indicators and Alarm Units