HOTLINE: 0908110586

VEX GO Classroom Bundles

1 Đánh giá

VEX Robotics
VEX_GO_BUNDLES

ATWO phân phối VEX Robotics chính hãng tại Việt Nam.

VEX GO Classroom Bundles có 3 kích cỡ, chọn dựa trên Học sinh trên mỗi Lớp hoặc số lượng robot VEX GO mong muốn trên mỗi gói.

Hãy chọn Gói Bundle bên dưới. Còn hàng

VEX GO Classroom Bundles

Trọn bộ giải pháp VEX GO Classroom Bundles của VEX Robotics

ATWO phân phối VEX GO chính hãng tại Việt Nam

Kích thước gói VEX GO Classroom Bundles

Small Classroom Bundle

( SKU #269-7778 )

Classroom Bundle

( SKU #269-7777 )

Large Classroom Bundle

( SKU #269-7779 )

Học sinh mỗi lớp 10 20 30
Robot VEX GO trên mỗi gói 5 10 15
Hộp đựng ( Storage ) 5 10 15
Hộp đựng tất cả ( Carrying Case ) 1 2 3
Trạm sạc cho 5 viên pin cùng lúc ( Charging Station ) 1 2 3
Cáp USB-C 5 10 15
Gạch lát nền sa bàn ( Field Tile ) 5 10 15
Gạch tường sa bàn ( Field Wall ) 12 24 36
Hộp đựng sa bàn ( Carrying Case for Fields & Walls ) 1 2 3
Hộp lưu trữ linh kiện thay thế ( Spare Part Bins with Storage ) 1 2 3
Kềm tháo lắp gạch ( Extra Pin Tools ) 5 10 15
Áp phích linh kiện ( Parts Poster ) 1 2 3

 

VEX GO Small Classroom Bundle

Bộ giải pháp VEX GO Small Classroom Bundle ( #269-7778 ) của VEX Robotics

ATWO cung cấp VEX GO chính hãng tại Việt Nam

 

VEX GO Classroom Bundle

Bộ giải pháp VEX GO Classroom Bundle ( #269-7777 ) của VEX Robotics

ATWO đơn vị phân phối VEX GO chính hãng tại Việt Nam

 

VEX GO Large Classroom Bundle

Bộ giải pháp VEX GO Large Classroom Bundle ( #269-7779 ) của VEX Robotics

ATWO nhập khẩu VEX GO chính hãng tại Việt Nam

 

VEX GO Classroom Cart

Xe lưu trữ VEX GO Classroom Cart ( #254-8380 ) của VEX Robotics

ATWO kinh doanh VEX GO chính hãng tại Việt Nam

 

vex go competition field kit

Trọn bộ VEX GO Competition Field Kit dành cho bộ VEX GO

 

VEX PD+

VEX PD+ Nền tảng học tập VEX GO theo chuẩn Giáo Dục STEM

ATWO cung cấp VEX Robotics chính hãng tại Việt Nam

Sản phẩm liên quan