HOTLINE: 0908110586

VEX 123 Classroom Bundles

1 Đánh giá

VEX Robotics
VEX_123_BUNDLES

ATWO phân phối VEX Robotics chính hãng tại Việt Nam.

VEX 123 Classroom Bundles có 3 kích cỡ, chọn dựa trên Học sinh trên mỗi Lớp hoặc số lượng robot VEX 123 mong muốn trên mỗi gói.

Hãy chọn Gói Bundle bên dưới. Còn hàng

VEX 123 Classroom Bundles

Trọn bộ giải pháp VEX 123 Classroom Bundles của VEX Robotics

ATWO phân phối VEX 123 chính hãng tại Việt Nam

Kích thước gói VEX 123 Classroom Bundles

Small Classroom Bundle

(SKU #248-7355 )

Classroom Bundle

(SKU #248-7820 )

Large Classroom Bundle

(SKU #248-7821 )

Học sinh mỗi lớp 12 24 36
Robot VEX 123 trên mỗi gói 6 12 18
Bàn lập trình VEX ( VEX 123 Coder ) 6 12 18
Bộ thẻ 50 lệnh lập trình ( Coder Card ) 7 14 21
Sa bàn VEX 123 Field (4 field tile, 8 wall piece) 3 6 9
Hộp đựng tất cả ( Carrying Case ) 1 2 3
Trạm sạc ( Charging Station ) 1 2 3
Hộp lưu trữ bàn lập trình ( Coder Storage ) 1 2 3
Hộp lưu trữ thẻ lập trình ( Card Storage ) 1 2 3
Vòng đeo đầu Robot 6 12 18
Áp phích thẻ lập trình (Coding Poster) 1 2 3

 

VEX 123 Small Classroom Bundle

Bộ giải pháp VEX 123 Small Classroom Bundle ( #248-7355 ) của VEX Robotics

ATWO cung cấp VEX 123 chính hãng tại Việt Nam

 

VEX 123 Classroom Bundle

Bộ giải pháp VEX 123 Classroom Bundle ( #248-7820 ) của VEX Robotics

ATWO đơn vị phân phối VEX 123 chính hãng tại Việt Nam

 

VEX 123 Large Classroom Bundle

Bộ giải pháp VEX 123 Large Classroom Bundle ( #248-7821 ) của VEX Robotics

ATWO nhập khẩu VEX 123 chính hãng tại Việt Nam

 

VEX 123 Carrying Case

Hộp lưu trữ VEX 123 Carrying Case của VEX Robotics

ATWO kinh doanh VEX 123 chính hãng tại Việt Nam

 

 

VEX PD+

VEX PD+ Nền tảng học tập VEX 123 theo chuẩn Giáo Dục STEM

ATWO cung cấp VEX Robotics chính hãng tại Việt Nam

Sản phẩm liên quan