HOTLINE: 0908110586

VEX V5 Competition “High Stakes” Full Game & Field Element Kit

1 Đánh giá

VEX Robotics
276-8868

ATWO phân phối VEX Robotics chính hãng tại Việt Nam.

VEX V5 Competition “High Stakes” Full Game & Field Element Kit ( SKU #276-8868 ) - Mọi thứ bạn cần để xây dựng một trường VRC High Takes hoàn chỉnh dành cho VEX V5 Competition

Giá sản phẩm: liên hệ


Còn hàng
1

VEX V5 Competition “High Stakes” Full Game & Field Element Kit

VEX V5 Competition “High Stakes” Full Game & Field Element Kit

VEX V5 Competition “High Stakes” Full Game & Field Element Kit ( SKU #276-8868 ) - Mọi thứ bạn cần để xây dựng một trường VRC High Takes hoàn chỉnh dành cho VEX V5 Competition

Một bộ VEX V5 Competition “High Stakes” Full Game & Field Element Kit bao gồm những điều sau đây:

  • (1) VRC High Stakes Game Element Kit
  • (1) Field Element Kit 1
  • (1) Field Element Kit 2
  • (1) Field Element Kit 3

 

 

 

Bộ sản phẩm chưa bao gồm thảm cao su lót sàn và tường chu vi bao quanh sàn đấu, cần trang bị thêm

VRC Anti-Static Field Tiles

VRC Anti-Static Field Tiles ( SKU #276-7175 ) - Thảm lót sát chống tĩnh điện VRC, 36 Ô được yêu cầu cho Trường VRC tiêu chuẩn

VEX Portable Competition Field Perimeter

VEX Portable Competition Field Perimeter ( SKU #276-8242 ) - Chu vi trường VRC hoàn toàn mới và được cải tiến

Sản phẩm liên quan